Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua Top Cải Lão 3 và Phần Thưởng Cực Khủng

  • Trang chủ
  • > Đua Top Cải Lão 3 và Phần Thưởng Cực Khủng

Cải Lão 3:

Yêu cầu: các nhân vật đạt cải lão 2 cấp 200, và hành trang mang theo 50xu, đến đối thoại với thiện tài đồng tử tại ba lăng huyện ( 202-201) để tiến hành cải lão, sau khi cải lão thành công nhân vật sẽ nhận được: ( Giảm giá huyết chân đơn còn 30xu/1 Thiên sơn tuyết liên còn 300xu/1 cho ae cải lảo 3 sớm nhé)

Phúc lợi cải lão 3

Kỹ năng chọn 1 trong 2

Đại Hiệp Khí Tráo
hoặc
Trọng Kích Tuyệt Đối

Kỹ năng cải lão 3 các đại hiệp vui long chọn trước khi tiến hành cải laox3, sau khi chọn rồi có thể thay đổi kỹ năng bằng Cách: Mang theo 100xu tới đối thoại với thiện tài đồng tử tại ba lăng huyện ( 202-201) Để đổi lại kỹ năng Cải lão 3, sau khi đổi thì kỹ năng cũ sẽ mất và thay thế bằng kỹ năng mới vừa chọn lại.

Phần Thưởng Cải lão 3

Tất cả các Mốc Lv bên dưới sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ( nhận tại bắc NPC bắc đẩu lão nhân)

Đạt lv 180 sẽ nhận đươc 5 BLTC khóa + 5 nguyên liệu ép ấn khóa + 5 nguyên liệu xuyên y khóa ( rương trống mới nhận được

Đạt lv 190 sẽ nhận 5 bách luyện thành cương + 5 nguyên liệu ép ấn khóa + 5 nguyên liệu xuyên y Khóa ( rương trống mới nhận dc)

Đạt lv  195 sẽ nhận 5 bách luyện thành cương + 5 nguyên liệu ép ấn khóa + 5 nguyên liệu xuyên y Khóa ( rương trống mới nhận dc)

Đạt lv  200 sẽ nhận 5 bách luyện thành cương + 5 nguyên liệu ép ấn khóa + 5 nguyên liệu xuyên y Khóa ( rương trống mới nhận dc)

SẼ CHIA LÀM 2 ĐỢT PHÁT TOP TRONG LỘ TRÌNH CẢI LÃO 3

Đợt 1 : Tính theo thời gian từ Ngày mở cải lão 3 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2020

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

Bí Kíp 150 cấp 24

Vũ Khí NK max thuộc tính

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 2 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

5 Triệu VND

Top 2

Bí Kíp 150 cấp 24

Rương VK NK

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 1 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

3 Triệu VND

Top 3

Bí Kíp 150 cấp 24

Áo NK max thuộc tính

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 1 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

2 Triệu VND

Top 4

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

1500 xu

Rương áo NK

Ngựa hang huyết 1 tháng

Top 5

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

1000 Xu

Rương nhẫn thượng hạ nk

Ngựa hang huyết 1 tháng

Top 6-8

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

900 Xu

Rương nhẫn hạ NK

Ngựa hang huyết 1 tháng

Top 9-10

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

800 Xu

Rương Nhẫn thượng Nk

Ngựa hang huyết 1 tháng

Top 11-20

Khuyến Khích

500 Xu

Chọn 1 trong số 5 loại rương Nk ( dây truyền, đai lưng, giầy, ngọc bội, bao tay)

Ngựa hang huyết 1 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

 

Đợt 2 : Tính  hết ngày 10-5-2020 Hoặc có nhân vật đạt lv 199 cải lão 3  trược tiên thì sẽ chốt top cho ac nào đạt 199 trước ngày 10-5-2020

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

1 chiếc Nhẫn Càn khôn giới chỉ +3 kill (tùy chọn thuộc tính) thuộc tính sẽ cao hơn nhẫn vô danh đại

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 2 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

2000 KNB

Top 2

1 chiếc Nhẫn Càn khôn giới chỉ + 2kill (tùy chọn thuộc tính) thuộc tính sẽ cao hơn nhẫn vô danh đại

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 2 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

2000 KNB

Top 3

Áo+ Vũ Khí NK max thuộc tính

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 1 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

2000 KNB

Top 4

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày + 1500Xu

Vũ Khí NK max thuộc tính tùy chọn phái + rương áo nk

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 1 tháng

Top 5

Áo NK max thuộc Tính + rương VK nk

1500 Xu +1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

Ngựa Hãng huyết thần mã +1 kill tất cả 1 tháng

Top 6-8

Rương áo + Nón NK max

1000 Xu +1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

Ngựa hang huyết 1 tháng

Top 9-10

Rương áo + ruong nhẫn thượng hạ

800 Xu+1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

Ngựa hang huyết 1 tháng

Top 11-15

Khuyến Khích

600 Xu

Rương Nhẫn Thượng Hạ

Ngựa hang huyết 1 tháng

1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

Top 16-20

Khuyến Khích

400 Xu

Chọn 1 trong số 5 loại rương Nk ( dây truyền, đai lưng, giầy, ngọc bội, bao tay)

Ngựa hang huyết 1 tháng
1 mặt nạ 3 cấp 30 ngày

 

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm miễn phí - võ lâm Việt PK không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster