Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua top Cấp Cải Lão 4 S6 Hằng Sơn

  • Trang chủ
  • > Đua top Cấp Cải Lão 4 S6 Hằng Sơn

Đua Top đẳng cấp TS5 Cải lão 4 - S6 HẰNG SƠN

Ngoài ra còn có những phần thưởng hấp dẫn sau:

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

80 nguyên liệu ép ff9 (nguyên liệu ra trước hết đua top cấp mới tính tới việc mở ép)  + BK 24

set NK max tùy chọn phái + NB huynh đệ tùy chọn hệ 60 ngày

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 50 Ngày

200 bách Luyện Thành Cương + 200 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

1000 Xu

Top 2

9 NK max trừ áo + rương áo thường

70 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 + NB huynh đệ tùy chọn hệ 45 ngày

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 50 Ngày

180 bách Luyện Thành Cương + 180 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

900 Xu

Top 3

9 NK max trừ áo + rương vk  thường

60 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 + NB huynh đệ tùy chọn hệ 30 ngày

800 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày

160 bách Luyện Thành Cương + 160 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 4

8 mon NK max trừ áo, Vũ Khí + rương vk,áo nk 

55 nguyên liệu ép ff9+ Bk24+ NB huynh đệ tùy chọn hệ 20 ngày

700 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày

150 bách Luyện Thành Cương + 150 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 5

7 mon NK max trừ nón, áo, Vũ Khí + rương nón, vk,áo nk 

50 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

600 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

140 bách Luyện Thành Cương + 140 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 6

10 rương NK thường

50 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

500 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

130 bách Luyện Thành Cương + 130 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 7-8

rương vk nk +8 rương nk thương trừ có áo vk

45 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

500 Xu
Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
120 bách Luyện Thành Cương + 120 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 9-10

Rương áo nk +8 rương nk thương trừ có áo vk

40 nguyên liệu ép ff9 + bk 24

400 Xu

110 bách Luyện Thành Cương + 110 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

Top 11-12

300 Xu

8 Rương NK trừ áo vk

35 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

90 bách Luyện Thành Cương + 90 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 13-14

300 Xu

7 rương nk 

30 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 15-16 300 Xu

6 rương nk 

25 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
Top 17-18 200 Xu

5 rương nk 

20 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
Top 19-20 200 Xu

4 rương nk 

15 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
21-30

3 rương nk 

10 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
40 bách Luyện Thành Cương + 40 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Lưu Ý: mặt nạ 3 kill có thể gia hạn được 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster