Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua Top CL5 Đợt 2 Sv Ngũ Hành Sơn

  • Trang chủ
  • > Đua Top CL5 Đợt 2 Sv Ngũ Hành Sơn

Đua Top đẳng cấp TS5 Cải lão 5 - Sv Ngũ Hành Sơn 

Khai mở bán cục exp sử dụng  cho ac CL5 lên lv cl5 lv 188 sau đó tiến hành đua top: sẽ được bán trên bảo vật và chỉ bắt đầu sử dụng được từ 0h01 ngày 12-9

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

50 nguyên liệu ép ff9 + BK 24

set NK max tùy chọn phái + cặp vô danh đại 40 ngày 

20 Diệu dương tinh thạch

Vòng sáng cao thủ 1 kill 40 ngày 

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 60 Ngày

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

1000 Xu

Top 2

9 NK max trừ áo + rương áo thường +18 Diệu dương tinh thạch

40 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 + cặp vô danh tiểu 40 ngày 

Vòng sáng cao thủ 1 kill 35 ngày 

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 50 Ngày

120 bách Luyện Thành Cương + 120 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

900 Xu

Top 3

9 NK max trừ vk + rương vk thường+16 Diệu dương tinh thạch

35 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 + cặp vô danh tiểu 30 ngày 

Vòng sáng cao thủ 1 kill 30 ngày 

800 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 4

8 mon NK max trừ áo, Vũ Khí + rương vk,áo nk 

30 nguyên liệu ép ff9+ Bk24+ Ngọc bội huynh đệ 30 ngày 

+14 Diệu dương tinh thạch

Vòng sáng cao thủ 1 kill 28 ngày 

700 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 5

7 mon NK max trừ nón, áo, Vũ Khí + rương nón,vk,áo nk 

25 nguyên liệu ép ff9+ bk 24+12 Diệu dương tinh thạch

Vòng sáng cao thủ 1 kill 26 ngày 

600 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 6-8

6 mon NK max trừ nhẫn hạ,nón, áo, Vũ Khí +ruong  vk nk thường

+10 Diệu dương tinh thạch

20 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

Vòng sáng cao thủ 1 kill 24 ngày 

500 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 9-10

Rương áo nk +4 nk max trứ vk áo

8 Diệu dương tinh thạch

16 nguyên liệu ép ff9+bk 24

Vòng sáng cao thủ 1 kill 22 ngày 

400 Xu

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

Top 11-15

300 Xu

2 rương nk max+3 rương nk thường trừ áo vk+6 Diệu dương tinh thạch

12 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 20 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 16-20

200 Xu

1 rương nk max+3 rương nk thường trừ áo vk +5 Diệu dương tinh thạch

10 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 18 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 21-25  

1 rương nk max+2 rương nk thường trừ áo vk +3 Diệu dương tinh thạch

4 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 16 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
20 bách Luyện Thành Cương + 20 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
Top 26-30

1 rương nk max + 1 rương nk thường trừ áo vk+2 Diệu dương tinh thạch

2 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 14 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
15 bách Luyện Thành Cương + 15 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Lưu Ý: vòng sáng chỉ được add vào thẳng id đua top nhé ae

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster