Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua Top Cải Lão 4 Đợt 2 S5 Vu Sơn

  • Trang chủ
  • > Đua Top Cải Lão 4 Đợt 2 S5 Vu Sơn

Đua Top đẳng cấp TS5 Cải lão 4 - S5 VU SƠN

Ngoài ra còn có những phần thưởng hấp dẫn sau:

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

50 nguyên liệu ép ff9 + BK 24

set NK max tùy chọn phái + cặp vô danh đại 40 ngày 

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 60 Ngày

150 bách Luyện Thành Cương + 150 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

1000 Xu

Top 2

9 NK max trừ áo + rương áo thường

40 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 + cặp vô danh tiểu 40 ngày

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 50 Ngày

120 bách Luyện Thành Cương + 120 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

900 Xu

Top 3

9 NK max trừ vk + rương vk thường

35 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 + cặp vô danh tiểu 30 ngày

800 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 4

8 mon NK max trừ áo, Vũ Khí + rương vk,áo nk 

30 nguyên liệu ép ff9+ Bk24  Ngọc Bội 30 Ngày

700 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 5

10 nguyệt khuyết thường

25 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

600 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 6-8

rương vk nk + 6 Rương nk

20 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

500 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 9-10

Rương áo nk +6 rương NK trừ áo vk

20 nguyên liệu ép ff9

400 Xu

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

Top 11-12

300 Xu

7 Rương NK trừ áo vk

15 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 13-14

300 Xu

6 rương nk 

10 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 15-16 300 Xu

5 rương nk 

10 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
40 bách Luyện Thành Cương + 40 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
Top 17-18 200 Xu

4 rương nk 

5 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
35 bách Luyện Thành Cương + 35 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
Top 19-20 200 Xu

3 rương nk 

5 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
30 bách Luyện Thành Cương + 30 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster