Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua Top Cải Lão 5 Sv Ngũ Hành Sơn

  • Trang chủ
  • > Đua Top Cải Lão 5 Sv Ngũ Hành Sơn

Đua Top đẳng cấp TS5 Cải lão 5 - Sv Ngũ Hành Sơn 

Ngoài ra còn có những phần thưởng hấp dẫn sau:

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

50 nguyên liệu ép ff9 + BK 24

set NK max tùy chọn phái

20 Diệu dương tinh thạch ( 50-60 ngày nữa mớ ra đồ phổ ở boss và ev và công thức ep sau, chỉ ra trước 3món trước, tỉ lệ rất thấp nhé)

Vòng sáng cao thủ 1 kill 40 ngày 

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 60 Ngày

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

1000 Xu

Top 2

9 NK max trừ áo + rương áo thường +18 Diệu dương tinh thạch

40 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 

Vòng sáng cao thủ 1 kill 35 ngày 

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 50 Ngày

120 bách Luyện Thành Cương + 120 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

900 Xu

Top 3

9 NK max trừ vk + rương vk thường+16 Diệu dương tinh thạch

35 nguyên liệu ép ff9+ Bk24 

Vòng sáng cao thủ 1 kill 30 ngày 

800 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 4

8 mon NK max trừ áo, Vũ Khí + rương vk,áo nk 

30 nguyên liệu ép ff9+ Bk24+14 Diệu dương tinh thạch

Vòng sáng cao thủ 1 kill 25 ngày 

700 Xu

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 5

ruong vk nk+áo nk + 5 Rương NK .

25 nguyên liệu ép ff9+ bk 24+12 Diệu dương tinh thạch

Vòng sáng cao thủ 1 kill 23 ngày 

600 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 6-8

rương vk nk +6 Rương nk+10 Diệu dương tinh thạch

20 nguyên liệu ép ff9+ bk 24

Vòng sáng cao thủ 1 kill 22 ngày 

500 Xu

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 9-10

Rương áo nk +5 rương NK trừ áo vk+8 Diệu dương tinh thạch

16 nguyên liệu ép ff9+bk 24

Vòng sáng cao thủ 1 kill 21 ngày 

400 Xu

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

Top 11-15

300 Xu

5 Rương NK trừ áo vk+6 Diệu dương tinh thạch

12 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 20 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 16-20

200 Xu

4 rương nk +5 Diệu dương tinh thạch

10 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 18 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 21-25  

3 rương nk +3 Diệu dương tinh thạch

4 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 15 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
20 bách Luyện Thành Cương + 20 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
Top 26-30  

2 rương nk +2 Diệu dương tinh thạch

2 nguyên liệu ép ff9

Vòng sáng cao thủ 1 kill 10 ngày 

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
15 bách Luyện Thành Cương + 15 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
Top 31-40  

1 rương nk +1 Diệu dương tinh thạch

1 nguyên liệu ép ff9

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày
10 bách Luyện Thành Cương + 10 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Lưu Ý: vòng sáng chỉ được add vào thẳng id đua top nhé ae

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster