Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

ĐUA TOP EVENT HẤP DẪN MỪNG S5 VU SƠN (New)

 • Trang chủ
 • > ĐUA TOP EVENT HẤP DẪN MỪNG S5 VU SƠN (New)

CHÀO MỪNG S5 Vu Sơn Mới 2021

Hình ảnh

Nội dung

HUY CHƯƠNG SAO VÀNG

 • Nguồn gốc: Nhận được ở các tính năng,
 • Tống Kim đươc 3.000 điểm tích kết thúc trận dc 20 cái
 • Vượt ải kết thúc ải cuối boss hoàng kim được 20 cái
 • Phong lăng độ kết thúc boss thủy tặc được 20 cái
 • Viêm đế kết thúc sẽ nhận được 20 cái
 • Công dụng:
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 21/5/2021.
 • Lưu ý: Hành trang cần 5 ô trống.

LÁ CỜ CHIẾN THẮNG

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Hộp Hộp quà25 Xu (sử dụng nhận 50 cái )
 • Công dụng: sử dụng ngay
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 21/5/2021

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN THẮNG

 • Nguồn gốc: Mua tại Shop KV
 • 1200 even = 150kv
 • Công dụng: sử dụng ngay
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 21/5/2021

 

Anh chị em Hãy thu gom Ngũ Quả Để Gép thành những vật phẩm vip, Cầu Dừa đủ Xoài + Hoa mai để gép ở NPC đại Sự Lão Sư nhé

Sử Dụng EVENT XU nhận được phần thưởng như sau:

60.000.000 exp sử dụng tối đa 1200 cái là có exp còn lại sử dụng sau đó sẽ không có exp nhé.

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau

Ngẫu nhiên số lượng 1

1 tử tinh khoáng thạch

Tinh Ngọc

tvmp hạn dùng 30 ngày

Nhất kỷ càn khôn phù

Đồ phổ nguyệt khuyết

MẢNH Siêu Quang

MẢNH ÉP NGỰA HOÀNG KIM 1-7

rương tinh sương Y

 

rương tinh sương Vũ Khí

Ngũ linh kiểm định phù

cống nguyệt phù dung

Ngũ Linh Quy Nguyên Phù

Phụng nguyệt quả dụng

Ngũ sắc bảo ngọc

Trấn Phái Linh Dược

bK 24

Tiên thảo lộ đạc biệt

Huyết chiến lễ bao loại 10k điểm

Tử ngọc, bạch ngọc

Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng, hạ

Nguyệt khuyết tinh thạch

đại thành bk 21-22

Càn Khôn Song Tuyệt bội

1 túi thú

Trấn Phái Linh đơn

 

Rương tinh sương MAX ( hài, khôi, hộ uyển, yêu đái, hạng liên, bội, nhẫn thượng, nhẫn hạ)

Bách Luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

 

 

Mốc Khi sử dụng EV XU  Nhận ở NPC tương dương nha môn hoặc ba lăng huyện:

Mốc Khi sử dụng Event

EXP nhận

Vật phẩm thưởng

600

30.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

1 bách luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

1.200

60.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 ngựa hoàng kim 30 ngày (bắc đẩu thần mã thuật)

bk 21-22-23

1 rương tx max trừ áo vũ khí

rương áo + vk ts

5 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

1 Mặt Nạ chiến trường Thánh giả 2kill (30 ngày)

5 bách luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

Có thể may mắn nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới

Đồ Phổ Áo NK, VK NK

bảo rương tinh sương Y MAX,

bao rương ts Vũ Khí MAX

Càn khôn Song Tuyệt Bội

Đai thành bí kip 23

 EVENT KV

40.000.000 exp

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên

Tử ngọc

Hồi thiên tái tạo lễ bao loại 300 bình 1 túi

Bạch ngọc

Ngũ sắc bảo ngọc

đồ phổ nguyệt khuyết

Xu Khóa

Rương tinh sương ( hài, khôi, hộ uyển, yêu đái, hạng liên, bội, nhẫn thượng, nhẫn hạ)

NK tinh thạch

Ngũ linh quy nguyen phù

Ngũ linh kiểm định phù

1 tử tinh khoáng thạch

Nhất kỷ càn khôn phù

Tiên thảo lộ đặc biệt

Càn Khôn Song tuyệt bội

Mốc Khi sử dụng EVENT

EXP nhận

Vật phẩm thưởng

600

10.000.000.000

1 bách luyện thành cương

1200

20.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 ngựa hoàng kim 30 ngày (bắc đẩu thần mã thuật)

1 Mặt Nạ chiến trường Thánh giả 2kill (30 ngày)

2 bách luyện thành cương

2 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Rương vk, áo TS

Có thể may mắn có thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới

đại thành Bk 23

Càn khôn

Đồ phổ NK

 

 

Khi sử dụng FREE nhận được phần thưởng:

20.000.000 exp

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên

Tử ngọc

Hồi thiên tái tạo lễ bao loại 300 bình 1 túi

Bạch ngọc

Ngũ sắc bảo ngọc

Tinh ngọc

10.000.000 EXP

 

20.000.000 exp

Ngũ linh quy nguyên phù

Ngũ linh kiểm định phù

1 tử tinh khoáng thạch

Nhất kỷ càn khôn phù

 

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

Nhẫn vô danh đại tùy chọn thuộc tính kháng , (nếu có trên 2 ac đạt mốc 250k event sẽ được phần thường top1, từ ac dưới 250k trở đi sẽ tính top 2 ev trở xuống)

set NK max tùy chọn+ bk 24

Ngựa siêu quang Thần Mã 50 Ngày (kỹ năng vốn có +1)

150 bách Luyện Thành Cương + 150 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 2

 nhẫn VD tiểu tùy chọn 

7 NK max trừ cặp nhẫn - áo max +rương áo + Bk 24

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

120 bách Luyện Thành Cương + 120 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 3

set NK max + bk 24

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 4

 Vũ Khí max + ruong áo NK + 6 nk max trừ áo VK  + bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top5

rương Vũ Khí Nguyệt khuyết+ ao nk max+ 6 món NK max trừ áo VK+bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

90 bách Luyện Thành Cương + 90 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Top 6

rương áo NK  + rương vk nk+ 6 rương NK tùy chọn trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

7

Rương vk nk +7 Rương nguyệt khuyết tùy chọn trừ áo vk+ ao ts max

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

8

Rương áo nk + 7 món Nguyệt khuyết trừ ao vk +vk ts max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

9

8 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ao vk ts max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

10

7 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ao vk ts max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

11 6 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ao vk ts max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
12 5 món Nguyệt khuyết trừ áo VK +ao vk ts max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

55 bách Luyện Thành Cương + 55 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
13 4 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ set TS max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
14 4 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ set TS max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

45 bách Luyện Thành Cương + 45 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
15 3 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ set TS max

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)  

40 bách Luyện Thành Cương + 40 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
16 3 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ set TS max
Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 15 Ngày(kỹ năng vốn có +1)
35 bách Luyện Thành Cương + 35 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
17 3 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ set TS max
Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 15 Ngày(kỹ năng vốn có +1)
30 bách Luyện Thành Cương + 30 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
18 2 món Nguyệt khuyết trừ áo VK+ set TS max
Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 15 Ngày(kỹ năng vốn có +1)
20 bách Luyện Thành Cương + 20 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày
19-20 2 món Nguyệt khuyết trừ áo VK + set TS max
Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 15 Ngày(kỹ năng vốn có +1)
15 bách Luyện Thành Cương + 15 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 3 kill 30 ngày

 

mặt nạ 3 kill có thể gia hạn được

Lưu Ý quan trọng: Về đua top, như sau:

-   Những ac đạt mốc 250k event sẽ được nhận phần thưởng top 1 Nhẫn Vô Danh Đại 

- Nếu không có ac nào lên mốc 250k Event thì chỉ tính một phần thưởng Top 1 duy nhất theo như trong bang điểm Top EV nhé,

- Nếu hơn 2 Ac Đạt mốc 250k event thì ạc dưới 250k trở xuống sẽ tính top2 theo bảng top event

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster