Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Đua Top Event S3 Tuyết Sơn Tết Nguyên Đán

 • Trang chủ
 • > Đua Top Event S3 Tuyết Sơn Tết Nguyên Đán

Chúc Mừng TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 -S3 Tuyết Sơn

 

Hình ảnh

Nội dung

Bao lì xì

 • Nguồn gốc: Nhận được ở các tính năng,
 • Tống Kim đươc 3.000 điểm tích kết thúc trận dc 20 cái
 • Vượt ải kết thúc ải cuối boss hoàng kim được 20 cái
 • Phong lăng độ kết thúc boss thủy tặc được 20 cái
 • Viêm đế kết thúc sẽ nhận được 20 cái
 • Công dụng:
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 25/2/2021.
 • Lưu ý: Hành trang cần 5 ô trống.

Mâm Ngũ Quả

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Hộp Hộp quà: 25 Xu (sử dụng nhận 50 cái )
 • Công dụng: sử dụng ngay
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 25/2/2021

Bánh chưng thượng hạng

 • Nguồn gốc: Mua tại Shop KV
 • 1200 even = 150kv
 • Công dụng: sử dụng ngay
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 25/2/2021

 

Anh chị em Hãy thu gom Ngũ Quả Để Gép thành những vật phẩm vip, Cầu Dừa đủ Xoài + Hoa mai để gép ở NPC đại Sự Lão Sư nhé

Sử Dụng MÂM NGŨ QUẢ nhận được phần thưởng như sau:

100.000.000 exp sử dụng tối đa 1200 cái là có exp còn lại sử dụng sau đó sẽ không có exp nhé.

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau

Ngẫu nhiên số lượng 1

1 tử tinh khoáng thạch

Tinh Ngọc

 

Nhất kỷ càn khôn phù

Đồ phổ nguyệt khuyết

MẢNH Siêu Quang

MẢNH ÉP NGỰA HOÀNG KIM 1-7

rương tinh sương Y

Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, để ép trang bị

rương tinh sương Vũ Khí

Ngũ linh kiểm định phù

cống nguyệt phù dung

Ngũ Linh Quy Nguyên Phù

Phụng nguyệt quả dụng

Ngũ sắc bảo ngọc

Trấn Phái Linh Dược

Tinh sương lệnh

Tiên thảo lộ đạc biệt

Huyết chiến lễ bao loại 10k điểm

Tử ngọc, bạch ngọc

Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng, hạ

Nguyệt khuyết tinh thạch

đại thành bk 21-22

Càn Khôn Song Tuyệt bội

1 túi thú

Trấn Phái Linh đơn

 

Rương tinh sương ( hài, khôi, hộ uyển, yêu đái, hạng liên, bội, nhẫn thượng, nhẫn hạ)

Bách Luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

 

 

Mốc Khi sử dụng MÂM NGŨ QUẢ  Nhận ở NPC tương dương nha môn hoặc ba lăng huyện:

Mốc Khi sử dụng Event

EXP nhận

Vật phẩm thưởng

600

50.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

1 bách luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

1.200

100.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 ngựa hoàng kim 30 ngày (bắc đẩu thần mã thuật)

3 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

1 Mặt Nạ chiến trường Thánh giả 2kill (30 ngày)

1 mật nạ 3kill không gian han được 14 ngày

2 bách luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

Có thể may mắn nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới

Đồ Phổ Áo NK, VK NK

Mặt Nạ Thánh giả 2kill (30 ngày)

bảo rương tinh sương Y,

bao rương ts Vũ Khí

Càn khôn Song Tuyệt Bội

Đai thành bí kip 23

 BÁNH CHƯNG THƯỢNG HẠNG

80.000.000 exp

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên

Tử ngọc

Hồi thiên tái tạo lễ bao loại 300 bình 1 túi

Bạch ngọc

Ngũ sắc bảo ngọc

đồ phổ nguyệt khuyết

Xu Khóa

Rương tinh sương ( hài, khôi, hộ uyển, yêu đái, hạng liên, bội, nhẫn thượng, nhẫn hạ)

NK tinh thạch

Ngũ linh quy nguyen phù

Ngũ linh kiểm định phù

1 tử tinh khoáng thạch

Nhất kỷ càn khôn phù

Tiên thảo lộ đặc biệt

Càn Khôn Song tuyệt bội

Mốc Khi sử dụng EVENT

EXP nhận

Vật phẩm thưởng

600

40.000.000.000

1 bách luyện thành cương

1200

60.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 ngựa hoàng kim 30 ngày (bắc đẩu thần mã thuật)

1 Mặt Nạ chiến trường Thánh giả 2kill (30 ngày)

2 bách luyện thành cương

2 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Có thể may mắn có thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên khác

Rương vk, áo TS

Bk 23

Càn khôn

Đồ phổ NK

 

 

Khi sử dụng BAO LÌ XÌ nhận được phần thưởng:

60.000.000 exp

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên

Tử ngọc

Hồi thiên tái tạo lễ bao loại 300 bình 1 túi

Bạch ngọc

Ngũ sắc bảo ngọc

Tinh ngọc

10.000.000 EXP

 

20.000.000 exp

Ngũ linh quy nguyên phù

Ngũ linh kiểm định phù

1 tử tinh khoáng thạch

Nhất kỷ càn khôn phù

 

Đua Top EV Dành cho Sever 3

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

Ngọc Bội Huynh Đệ Hệ Hỏa( hoặc nhẫn vô danh tiểu) + vk nk max + bk 24

Ngựa siêu quang Thần Mã 50 Ngày (kỹ năng vốn có +1)

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 2

Ngọc Bội Huynh Đệ Hệ Mộc + Áo nk max+ Bk 24

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 3

Áo NK max + Vũ Khí Nguyệt Khuyết max + 1 món NK max trừ áo VK + bk 24

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 4

Vũ Khí NK max +2 món NK max trừ áo VK + bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top5

Áo Nguyệt khuyết max tùy chọn + 2 món NK max trừ áo VK+bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

40 bách Luyện Thành Cương + 40 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 6

ruong vk nk+ 4 rương NK tùy chọn trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

40 bách Luyện Thành Cương + 40 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

7

Rương vk nk +3 Rương nguyệt khuyết tùy chọn trừ áo vk

30 bách Luyện Thành Cương + 30 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

8

Rương áo nk + 3 món Nguyệt khuyết trừ ao vk

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

30 bách Luyện Thành Cương + 30 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

9

4 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

20 bách Luyện Thành Cương + 20 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

10

3 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

20 bách Luyện Thành Cương + 20 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Lưu Ý quan trọng: Về đua top, như sau:

-   Ac đạt mốc 200k event sớm nhất sẽ được nhận  đổi phần thưởng ngộc bội thành Nhẫn Vô Danh Đại Hoặc chọn 1 chiếc Càn Khôn Tiểu phần thưởng top 1 và phát top Luôn . ( lưu ý nếu có ac thứ 2 lên 200k ev sau 2 ac trước thì ac thứ 3 được nhận top2 -3-4,.. ( tối đa 2 ac lên mốc 200k sớm nhất sẽ được đổi,)

- Nếu không có ac nào lên mốc 200k Event thì chỉ tính phần thưởng theo như trong bang điểm Top EV nhé,

- Nếu 2 Ac Đạt mốc 100k event mà không ăn lên 200k, thì sẽ có tối đa 2 ac nhận được top 1 Event sv. Ac thứ 3 trở đi sẽ nhận dc top 2 trở đi,…

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster