Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Phần Thưởng Top Ev và Đua Top Ev ( Sv2 Thái Sơn)

 • Trang chủ
 • > Phần Thưởng Top Ev và Đua Top Ev ( Sv2 Thái Sơn)

CHÀO MỪNG TÍNH NĂNG MỚI CÙNG VÕ LÂM VIỆT PK EVENT DÀNH CHO SV2

Hình ảnh

Nội dung

THIỆP CHÚC MỪNG

 • Nguồn gốc: Nhận được ở các tính năng,
 • Tống Kim đươc 3.000 điểm tích kết thúc trận dc 20 cái
 • Vượt ải kết thúc ải cuối boss hoàng kim được 20 cái
 • Phong lăng độ kết thúc boss thủy tặc được 20 cái
 • Viêm đế kết thúc sẽ nhận được 20 cái
 • Công dụng:
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/4/2021.
 • Lưu ý: Hành trang cần 5 ô trống.

HỘP QUÀ MAY MẮN

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Hộp Hộp quà: 25 Xu (sử dụng nhận 50 cái )
 • Công dụng: sử dụng ngay
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/4/2021

TÚI QUÀ ĐẦU NĂM

 • Nguồn gốc: Mua tại Shop KV
 • 1200 even = 150kv
 • Công dụng: sử dụng ngay
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/4/2021

 

Anh chị em Hãy thu gom Ngũ Quả Để Gép thành những vật phẩm vip, Cầu Dừa đủ Xoài + Hoa mai để gép ở NPC đại Sự Lão Sư nhé

Sử Dụng EVENT XU nhận được phần thưởng như sau:

20.000.000 exp sử dụng tối đa 1200 cái là có exp còn lại sử dụng sau đó sẽ không có exp nhé.

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau

Ngẫu nhiên số lượng 1

1 tử tinh khoáng thạch

Tinh Ngọc

Nguyên liệu ep ff9

Nhất kỷ càn khôn phù

Đồ phổ nguyệt khuyết

MẢNH Siêu Quang

MẢNH ÉP NGỰA HOÀNG KIM 1-7

rương tinh sương Y

hoa mai, Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, để ép trang bị

rương tinh sương Vũ Khí

Ngũ linh kiểm định phù

cống nguyệt phù dung

Ngũ Linh Quy Nguyên Phù

Phụng nguyệt quả dụng

Ngũ sắc bảo ngọc

Trấn Phái Linh Dược

BK 24

Tiên thảo lộ đạc biệt

Huyết chiến lễ bao loại 10k điểm

Tử ngọc, bạch ngọc

Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng, hạ

Nguyệt khuyết tinh thạch

đại thành bk 21-22

Càn Khôn Song Tuyệt bội

1 túi thú

Trấn Phái Linh đơn

 

Rương tinh sương ( hài, khôi, hộ uyển, yêu đái, hạng liên, bội, nhẫn thượng, nhẫn hạ)

Bách Luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

 

 

Mốc Khi sử dụng EV XU Nhận ở NPC tương dương nha môn hoặc ba lăng huyện:

Mốc Khi sử dụng Event

EXP nhận

Vật phẩm thưởng

600

10.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

1 bách luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

1.200

20.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 ngựa hoàng kim 30 ngày (bắc đẩu thần mã thuật)

1 Nguyên liệu ep ff9

3 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

1 Mặt Nạ chiến trường Thánh giả 2kill (30 ngày)

1 mật nạ 3kill không gian han được 14 ngày

2 bách luyện thành cương (dùng nâng cấp ff 7,8)

Có thể may mắn nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới

Đồ Phổ Áo NK, VK NK

Mặt Nạ Thánh giả 2kill (30 ngày)

bảo rương tinh sương Y,

bao rương ts Vũ Khí

Càn khôn Song Tuyệt Bội

Đai thành bí kip 23

EVENT KV

10.000.000 exp

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên

Tử ngọc

Hồi thiên tái tạo lễ bao loại 300 bình 1 túi

Bạch ngọc

Ngũ sắc bảo ngọc

đồ phổ nguyệt khuyết

Xu Khóa

Rương tinh sương ( hài, khôi, hộ uyển, yêu đái, hạng liên, bội, nhẫn thượng, nhẫn hạ)

NK tinh thạch

Ngũ linh quy nguyen phù

Ngũ linh kiểm định phù

1 tử tinh khoáng thạch

Nhất kỷ càn khôn phù

Tiên thảo lộ đặc biệt

Càn Khôn Song tuyệt bội

Mốc Khi sử dụng EVENT

EXP nhận

Vật phẩm thưởng

600

5.000.000.000

1 bách luyện thành cương

1200

10.000.000.000

Được tất cả những Thứ bên dưới

1 ngựa hoàng kim 30 ngày (bắc đẩu thần mã thuật)

1 Mặt Nạ chiến trường Thánh giả 2kill (30 ngày)

2 bách luyện thành cương

2 Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Có thể may mắn có thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới

Rương vk, áo TS

đại thành Bk 23

Càn khôn

Nguyên liệu ep ff9

Đồ phổ NK

 

 

Khi sử dụng FREE nhận được phần thưởng:

5.000.000 exp

Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Phần thưởng ngẫu nhiên

Tử ngọc

Hồi thiên tái tạo lễ bao loại 300 bình 1 túi

Bạch ngọc

Ngũ sắc bảo ngọc

Tinh ngọc

10.000.000 EXP

 

20.000.000 exp

Ngũ linh quy nguyên phù

Ngũ linh kiểm định phù

1 tử tinh khoáng thạch

Nhất kỷ càn khôn phù

 

BẢNG PHẦN THƯỞNG NÀY LÀ DÀNH RIÊNG CHO MỖI SV3-4 MỖI SV ĐỀU CÓ PHẦN THƯỞNG RIÊNG NHÉ, CHỈ CÓ CÁI NHẪN CÀN KHÔN 3KILL LÀ ĐUA LIÊN SV THÔI

Top

Phần thưởng đua Top

Top 1

Ngọc Bội Huynh Đệ Hệ Hỏa ( hoặc nhẫn vô danh tiểu) +

set NK max + bk 24

( nếu đạt 222,222 hoặc hơn sẽ thay NB hoặc nhẫn vd tiểu thành nhẫn VD đại Hoặc Nhẫn càn khôn tiểu tùy chọn)

Ngựa siêu quang Thần Mã 50 Ngày (kỹ năng vốn có +1)

100 Nguyên liệu ep ff9

100 bách Luyện Thành Cương + 100 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 2

Ngọc Bội Huynh Đệ mộc hoặc nhẫn VD tiểu tùy chọn +

9 NK trừ áo+rương áo nk+ Bk 24

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 40 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

80 Nguyên liệu ep ff9

90 bách Luyện Thành Cương + 90 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 3

Ngọc Bội HD hệ mộc hạn dùng 60 Ngày

set NK max + bk 24

Ngựa Siêu Quang Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

70 Nguyên liệu ep ff9

80 bách Luyện Thành Cương + 80 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 4

Vũ Khí NK max +4 món NK max trừ áo VK +rương áo + bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

60 Nguyên liệu ep ff9

75 bách Luyện Thành Cương + 75 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top5

Áo Nguyệt khuyết max tùy chọn + 4 món NK max trừ áo VK+ rương vk+bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

50 Nguyên liệu ep ff9

70 bách Luyện Thành Cương + 70 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Top 6

ruong áo, vk nk+ 5 rương NK tùy chọn trừ áo VK + bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

50 Nguyên liệu ep ff9

65 bách Luyện Thành Cương + 65 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

7

Rương vk nk +5 Rương nguyệt khuyết tùy chọn trừ áo vk+ bk24

60 bách Luyện Thành Cương + 60 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

40 Nguyên liệu ep ff9

8

Rương áo nk + 5 món Nguyệt khuyết trừ ao vk +bk24

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

40 Nguyên liệu ep ff9

55 bách Luyện Thành Cương + 55 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

9

6 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

30 Nguyên liệu ep ff9

50 bách Luyện Thành Cương + 50 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

10

5 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

30 Nguyên liệu ep ff9

45 bách Luyện Thành Cương + 45 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

11 4 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

25 Nguyên liệu ep ff9

40 bách Luyện Thành Cương + 40 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
12 3 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

25 Nguyên liệu ep ff9

30 bách Luyện Thành Cương + 30 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
13 3 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

20 Nguyên liệu ep ff9

30 bách Luyện Thành Cương + 30 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
14 2 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

15 Nguyên liệu ep ff9

25 bách Luyện Thành Cương + 25 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày
15 2 món Nguyệt khuyết trừ áo VK

Ngựa Hãng Huyết Thần Mã 30 Ngày(kỹ năng vốn có +1)

10 Nguyên liệu ep ff9

20 bách Luyện Thành Cương + 20 nguyên Liệu Ép Ấn Xuyên Y + 1 mặt nạ 4 kill 30 ngày

Lưu Ý quan trọng: Về đua top, như sau:

- 2 Ac đạt mốc 222,222 event sớm nhất sẽ được nhận đổi phần thưởng Nhẫn Vô Danh Đại Hoặc chọn 1 chiếc Càn Khôn Tiểu phần thưởng top 1 ( tối đa 2 ac lên mốc 222,222 sớm nhất )

- Nếu không có ac nào lên mốc 222,222 Event thì chỉ tính phần thưởng theo như trong bảng phần thưởng Top EV bên trên nhé,

- Nếu 2 Ac Đạt mốc 222,222 event thì ạc thứ 3 trở xuống sẽ tính top2 theo bảng top event

*Lưu Ý Về Đua Top Liên Sever:

Tính cả 3 sever -2-3-4 Nếu sv nào có nhân sĩ ăn event cao nhất sẽ được thêm 1 Nhẫn càn khôn +3kill ( và đồng thời phần thưởng top1 của sv (không tính mốc 222,222 chỉ tính phần thưởng mặc định + nhẫn CK 3kill)

* Nếu trong 3 sever mà có Hơn 1 ac có nghĩa là có 2 ạc hoặc 3 ac hơn 350k điểm tích lũy event thì sẽ được tối đa 2 ac nhận được nhẫn 3 kill tính tới thời điểm chốt event la 23h00 ngày 14/4, ( nếu có 1 ac lên hơn 350k thi chỉ có 1 ac được nhẫn 3kill, nếu chỉ có 2 ac lên thì tính đên 23h00 ngay 14-4 thì sẽ là 2 ac nhận được, nếu có 3 ac trở lên vượt mốc 350k event thì tính tới thời điểm chốt event là 23h00 ngay 14-4 sẽ chọn ra 1 ac top 1 liên sever và 1 ac top 2 liên sever để trao phần thưởng nhẫn Ck 3 kill.)

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm việt pk - Võ Lâm Miễn phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster